Concerts

Print this page
Date and time of printing: 20.07.2024 08:07:12
Title: Concerts | FKPS.cz
Source: http://ww.fkps.cz/en/page/?uri=concerts
Past events
17.04.2008 19:30 - 00:00

Jarní koncert FKPS

Kostel sv.Šimona a Judy, Dušní ul, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Zdeněk Hlávka - baryton, Václav Mácha - klavír, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Lukáš Vasilek - sbormistr
Na programu: J. H. Gallus, Z. Lukáš, F. Schubert, A. Dvořák, B. Martinů, A. Tučapský
Vstupné: 150,- Kč
Vstupenky je možné objednat na vstupenky@fkps.cz.

program

do kroniky se zapsali barytonista Zdeněk Hlávka a klavírista Václav Mácha

18.05.2008 20:00 - 00:00

Koncert k poctě Leoše Janáčka

Sál Martinů, HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Dana Burešová - soprán, Marie Kroužková - flétna, Ivana Pokorná - harfa, Václav Mácha - klavír, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Lukáš Vasilek - sbormistr
Na programu: L. Janáček Lidová nokturna, Po zarostlém chodníčku (výběr), Vlčí stopa, Hradčanské písničky
Vstupné: 150,- Kč
Vstupenky je možné objednat na vstupenky@fkps.cz.

program

do kroniky se zapsala sopranistka Dana Burešová a harfenistka Ivana Pokorná

21.08.2008 19:00 - 00:00

Koncert na závěr letního soustředění

Kostel sv. Jakuba, Kostelní náměstí, Prachatice

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Valentina Shuklina a Lukáš Vasilek - sbormistři
Na programu: J. H. Gallus, P. I. Čajkovskij, G. Verdi, V. Neumann, J. C. Vodňanský, G. Croce, T. L. de Victoria, M. Duruflé, Z. Kodály, P. G. Česnokov, V. Miškinis
Vstupné dobrovolné.

program

do kroniky se zapsali sbormistryně Valentina Shuklina a Jana Holá ze sboru Česká píseň
 

03.09.2008

Vystoupení na vernisáži výstavy Jaroslava Perény Hudba v obrazech

Budova Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

Pořádá: Městská část Praha 10
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Lukáš Vasilek - sbormistr
 

09.09.2008

Koncert v rámci festivalu Žižkov sobě

Piazzeta pod Žižkovskou věží, Praha 3

Pořádá: Festival Žižkov sobě
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Valentina Shuklina - sbormistr
Na programu: J. C. Vodňanský, J. H. Gallus, P. I. Čajkovskij, G. Verdi, V. Neumann, G. Croce, V. Miškinis, Z. Kodály, I. Hrušovský, M. Uherek, V. Petrov, Z. Lukáš, V. Trojan, O. Mácha, E. Suchoň
Bez vstupného.

program

18.09.2008

Koncert FKPS

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul., Praha 8

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Valentina Shuklina - sbormistr
Na programu: J. H. Gallus, P. I. Čajkovskij, G. Verdi, V. Neumann, J. C. Vodňanský, G. Croce, M. Duruflé, Z. Kodály, P. G. Česnokov. V. Miškinis, Z. Lukáš, O. Mácha
Vstupné dobrovolné. (Vstupné bude věnováno na opravu kostelních varhan)

program

02.10.2008 17:00 - 00:00

Koncert v rámci festivalu Venezia in Musica

Chiesa di San Moisé, Campo San Moise 1390/A, Benátky, Itálie

Pořádá: Festival Venezia in Musica
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, V. Shuklina - sbormistr
 

03.10.2008 10:50 - 00:00

Soutěžní vystoupení na Festivalu Venizia in Musica

Chiesa Sacro Cuore di Jesu, Piazza Trento 8, Lido di Jesolo, Itálie

Pořádá: Festival Venezia in Musica
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, V. Shuklina - sbormistr

04.10.2008 17:00 - 00:00

Soutěžní vystoupení o cenu Grand Prix

Auditorium A. Vivaldi, Via del Bersagliere 10, Lido di Jesolo, Itálie

Pořádá: Festival Venezia in Musica
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, V. Shuklina - sbormistr

19.10.2008 17:00 - 00:00

Koncert v rámci cyklu Pocta tvůrcům věnovaný dílu Zdeňka Lukáše

Dvořákova Síň, Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Pořádá: Česká filharmonie
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Kvítek - Dačice, V. Hergesel - sbormistr, Kühnův dětský sbor, J. Chvála - sbormistr, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, L. Vasilek - sbormistr, Iuventus paedagogica, K. Tůmová - sbormistr, Mužská vokální skupina VOSK, J. Zapletal - sbormistr, Nová česká píseň Plzeň, Z. Vimr - sbormistr, Pražský smíšený sbor, M. Košler - sbormistr, Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, J. Zicha a J. Petrdlík - sbormistři, České noneto, R. Zieglerová - umělecký vedoucí, Žesťový kvintet posluchačů AMU, A. Čoček - umělecký vedoucí
Na programu: díla Z. Lukáše
Vstupné: určuje pořadatel

program

do kroniky se zapsal sbormistr Jiří Kolář

27.10.2008 19:30 - 00:00

Koncert v rámci oslav 650. výročí založení města Úpice

Divadlo Aloise Jiráska, Chelčiského 216, Úpice

Pořádá: Město Úpice
Účinkují: Christina Kluge - soprán, Jaroslav Mrázek - tenor, Miroslav Laštovka - trubka, Jaroslav Šaroun - klavír, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Lukáš Vasilek - sbormistr
Na programu: árie z oper a operet, J. C. Vodňanský, P. I. Čajkovskij, V. Neumann, M. Duruflé, V. Miškinis, O. Mácha
Vstupné určuje pořadatel.

program

09.12.2008 19:00 - 00:00

Adventní koncert pro MČ Praha 8

Obřadní síň Libeňského zámku, Zenklova 35, Praha 8

Pořádá: Mětská část Praha 8
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Valentina Shuklina - sbormistr
Na programu: J. C. Vodňanský, T. L- de Victoria, J. H. Gallus, M. Duruflé, G. Verdi, V. Miškinis
Vstupné určuje pořadatel.

program

13.12.2008 15:00 - 00:00

Vánoční koncert FKPS

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Valentina Shuklina - sbormist
Na programu: české a evropské písně a koledy, J. C. Vodňanský, T. L. de Victoria, J. H. Gallus, M. Duruflé, G. Verdi, V. Miškinis
Vstupné: 150,- Kč
Vstupenky je možné objednat na e-mailu: vstupenky@fkps.cz

program

18.12.2008 19:30 - 00:00

Vánoční koncert FKPS

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: D. Burešová - soprán, L. Hudečková - alt, J. Březina - tenor, T. Jindra - bas, V. Sedláčková - flétna, Komorní orchestr Dvořákova kraje, V. Mazáček - dirigent, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, V. Shuklina a L. Vasilek - sbormistři
Na programu: vánoční písně a koledy, A. Fils Koncert D dur - Largo, J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,- Kč
Vstupenky je možné objednat na e-mailu: vstupenky@fkps.cz.

pozvánka

20.12.2008 17:00 - 00:00

Vánoční koncert FKPS

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: D. Burešová - soprán, L Hudečková - alt, A. Briscein - tenor, J. Sulženko - bas, V. Sedláčková - flétna, Komorní orchestr Dvořákova kraje, V. Mazáček - dirigent, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, L. Vasilek - sbormistr
Na programu: české a evropské písně a koledy, A. Fils Koncert D dur - Largo, J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,- Kč
Vstupenky je možné objednat na e-mailu: vstupenky@fkps.cz.

pozvánka

20.12.2008 19:30 - 00:00

Vánoční koncert FKPS

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: D. Burešová - soprán, L. Hudečková - alt, J. Březina - tenor, J. Sulženko - bas, V. Mazáček - housle, Komorní orchestr Dvořákova kraje, V. Mazáček - dirigent, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, L. Vasilek - sbormistr
Na programu: vánoční písně a koledy, A. Vivaldi Koncert č. 4 f moll "Zima", J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,- Kč
Vstupenky je možné objednat na e-mailu: vstupenky@fkps.cz.

pozvánka

do kroniky se zapsal basista Jiří Sulženko

21.12.2008 15:00 - 00:00

Vánoční koncert FKPS

Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple, Betlémské nám. 4, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Zdeněk Hlávka a Petr Svoboda - baryton, Václav Mácha - klavír, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Lukáš Vasilek - sbormistr
Na programu: Z. Lukáš Missa brevis, Lucerna Domini, české a evropské písně a koledy
Vstupné: 150,- Kč
Vstupenky je možné objednat na e-mailu: vstupenky@fkps.cz

pozvánka

22.12.2008 19:00 - 00:00

Vánoční koncert FKPS

Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple, Betlémské nám. 4, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: D. Burešová - soprán, L. Hudečková - alt, A. Briscein - tenor, Z. Plech - bas, Hostivařský komorní orchestr, P. Louženský - dirigent, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, L. Vasilek a V. Shuklina - sbormistři
Na programu: vánoční písně a koledy, J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,- Kč
Vstupenky je možné objednat na e-mailu: vstupenky@fkps.cz.

pozvánka

do kroniky se zapsala sopranistka Dana Burešová

Napište nám
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.