2017

V dubnu 2017 proběhl tradiční jarní koncert FKPS v prostorách Sálu Martinů na Hudební fakultě AMU. V témže měsíci ve dnech 18. - 23. dubna se FKPS zúčastnilo Montreux Choral Festival ve Švýcarsku, odkud si přivezlo 1. místo v kategorii stejnohlasých sborů.

Na začátku května byl sbor přizván k interpretaci díla B. Martinů Otvírání studánek, které zaznělo v historických prostorách zámku v Roztokách u Prahy. Na konci téhož měsíce se FKPS zúčastnilo Festivalu sborového umění v Jihlavě, tentokrát pouze jako host na jednom z festivalových koncertů, kde uvedlo v premiéře skladbu Regina coeli od autorky Terezy Surovíkové, kterou sboru následně věnovala.

Po červnovém koncertě v Českém Brodě, který se konal v rámci festivalu Podlipanské slavnosti, a dalším koncertě v Praze - Libni ve spolupráci se švédským sborem Huddinge Kammarkör, jsme na letní soustředění zavítali po dlouhé době opět do východočeského Letohradu. I tam se koncertovalo a to netradičně hned dvakrát, protože jsme si nemohli nechat ujít příležitost zazpívat si v naprosto unikátním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově a také nově opraveném kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě.

Konec léta s sebou přinesl účast na zahájení mezinárodní konference Yeast 2017, kterou pořádal v posledních srpnových dnech Mikrobiologický ústav AV ČR v Kongresovém paláci v Praze. Závěr roku už patřil jen tradičním vánočním koncertům, na kterých nechyběla samozřemě Česká mše vánoční J. J. Ryby, ale na koncertech v Betlémské kapli a v kostele sv. Šimona a Judy zazněla i zcela nová úprava H. Breuera pro ženský sbor díla Missa brevis D dur W. A. Mozarta.

Print this page
Date and time of printing: 04.10.2023 15:10:37
Title: 2017 | FKPS.cz
Source: /en/fotogalerie/2017.html
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.