Konference FORUM 2000

Dne 15. října 2000 FKPS mělo tu čest zahájit mezinárodní konferenci FORUM 2000 pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla. Letošní ročník, v pořadí již čtvrtý, byl věnován Vzdělání, kultuře a duchovním hodnotám v globalizovaném světě.
Slavnostní zahájení se odehrálo 15. října v 19 h ve Vladislavském sále na Pražském Hradě. FKPS pod vedením L. Vasilka předneslo skladby českých autorů 20. století: J. Hanuš Magnificat, O. Mácha Hymnus "Cedant arma togae", A. Tučapský Letěla bílá hus a Z. Lukáš Čepení v doprovodu varhan (J. Kšica) a tympánů (M. Kejmar ml.). Poté následoval slavnostní proslov prezidenta republiky Václava Havla a zakladatele Fora 2000 japonského filantropa Y. Sasakawy.
V dalších dnech se za řečnickým pultem vystřídala řada osobností kulturního i politického světa v čele s nositelem Nobelovy ceny míru Jeho Svatostí Dalajlámou, Jeho královskou Výsostí princem El Hassan bin Tálal z Jordánska, nositelem Nobelovy ceny míru a bývalým jihoafrickým prezidentem Frederikem Willemem De Klerkem, nositelem Nobelovy ceny míru a izraelským prezidentem Šimonem Peresem, nositelem Nobelovy ceny za literaturu Wole Soyinkou nebo hudebníkem Peterem Gabrielem. Záznam projevů z celé konference je k dispozici zde.

Print this page
Date and time of printing: 20.07.2024 08:07:50
Title: Konference FORUM 2000 | FKPS.cz
Source: /en/fotogalerie/2000/konference-forum-2000.html
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.